Student na rynku pracy
Badanie opinii i preferencji studentów na rynku pracy w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Na podstawie naszych doświadczeń oraz rozmów ze studentami wychodzimy naprzeciw potrzebom firm z naszego regionu, prezentując raport zestawiający opinie, motywacje i oczekiwania studentów wobec pierwszej pracy i przyszłej kariery.

Cel badania

  • Określenie preferencji studentów dotyczących idealnego miejsca pracy
  • Zebranie opinii studentów i poznanie ich planów na przyszłość
  • Rozwój komunikacji na linii studenci - przedsiębiorcy

W badaniu wzięło udział 300 studentów śląskich uczelni, studiujących kierunki ekonomiczne i pokrewne.

Najważniejsze wnioski:


  • Dla badanych studentów najważniejszym czynnikiem przy wyborze pracy jest wynagrodzenie, nie mają oni jednak wysokich wymagań finansowych - ponad połowa z nich zadowoliłaby się wynagrodzeniem poniżej 3500 zł brutto
  • Studenci chętniej wybierali małe i średnie przedsiębiorstwa niż międzynarodowe korporacje przy wyborze potencjalnego pracodawcy
  • Badanych nie interesują pozycje zarządzające w firmie, w pracy ważniejszy dla nich jest rozwój własnych umiejętności i zainteresowań

Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji naszego raportu:


Partner badania:

Patronat medialny: