Narzędzie analizy portfelowej - Macierz McKinsey’a

09/11/2018

Banalnym jest stwierdzenie, że do rozwoju firmy potrzeba inwestycji. Niełatwo jest jednak w odpowiedni sposób skierować wolne fundusze, aby uzyskać należyty efekt. Staje się to jeszcze trudniejsze wskutek wzrostu przedsiębiorstw o zdywersyfikowanej działalności. Narzędzie, które zaproponowała firma konsultingowa Mckinsey wraz z General Electrics jest odpowiedzią na ten trend. Łączy w sobie prostotę, skuteczność i klarowność. Należy jednak pamiętać, że narzędzie to stanowi odpowiedź na powierzchowność Macierzy BCG, więc jego forma jest nieco bardziej skomplikowana od propozycji słynnej firmy z Bostonu. W tym tekście dowiesz się jak działa Macierz McKinsey'a i kiedy można jej używać.

Formuła i struktura

Podmiotem badanym w firmie mają być tzw. SJB, czyli strategiczne jednostki biznesu co zakłada, że - jak już wspomniałem - grupą docelową tego narzędzia są przedsiębiorstwa o zdywersyfikowanej działalności. W odróżnieniu od macierzy BCG jest ona dziewięciopolowa, a kryteriami oceny jednostki jest jej siła konkurencyjna oraz atrakcyjność sektora, w którym działa. Uszeregowanie jednostki wedle tych czynników przypisując im trzy wartości (niska, średnia, wysoka) pozwala na wyodrębnienie mocnych i słabych stron portfela produktów i skorzystać ze stworzonych przez McKinsey'a podstawowych strategii, jakie firma powinna wdrożyć.

Strategie działania wobec jednostki

W zależności od umiejscowienia badanego podmiotu na macierzy wyróżniamy 
3 strategie, które zaleca się zastosować: ekspansji, podtrzymywania lub wycofania.

 1. Strategia ekspansji mówi o zmaksymalizowaniu inwestycji w rozwój mającej na celu utrzymanie pozycji lidera, bądź też sukcesywne przybliżanie się do niej (odpowiednik gwiazdy w macierzy BCG)
 2. Strategia podtrzymania (defensywna) - w tej sytuacji zaleca się rozważenie poprawienia rentowności, selektywne inwestycje oraz specjalizację działalności.
 3. Strategia wycofania zakłada maksymalizację zysku przy minimalizacji ryzyka 
  i wycofywanie się z działalności w zależności od tego ile dane SJB może nam dać - szybko bądź stopniowo.

Czynniki formujące macierz McKinseya

Co konkretnie wchodzi w skład czynników określających atrakcyjność sektora oraz siłę konkurencji SJB jest partykularne, więc nie możemy zapominać o potrzebie dostosowania tychże wobec swojego portfela. Pamiętajmy również, że do poszczególnych czynników trzeba ustalić wagi.Z głównych czynników wpływających na atrakcyjność sektora możemy wyróżnić:

 • popyt,
 • sezonowość i cykliczność,
 • bariery wejścia na rynek,
 • wymagania technologiczne oraz kapitałowe,
 • charakter konkurencji,
 • zagrożenie substytucji naszych produktów

Z kolei przy ocenie siły konkurencyjnej SJB powinniśmy zwrócić uwagę na:

 • jakość produktu,
 • marże zysku w relacji do konkurentów,
 • znajomość rynku,
 • możliwości technologiczne,
 • siłę finansową.

Wady i zalety Macierzy McKinseya

Jako główną zaletę wymienia się kompleksowość tej analizy i szerokie wnioski, które można wyciągnąć po dokonaniu takowej. Oprócz tego daje nam to możliwość usystematyzowania swojej wiedzy o danym portfelu produktowym i określenia kierunku, w jakim ma on zmierzać. Największa wada to subiektywność doboru i oceny poszczególnych czynników co może być problematyczne.