Blog

Zasadniczą kwestią związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa jest bez wątpienia umiejętność zarządzania. W tym miejscu można wymienić zarządzanie wieloma zasobami: kapitałem ludzkim, aktywami czy wiedzą. Jednak to skuteczne zarządzanie finansami umożliwia maksymalizację korzyści ekonomicznych oraz ułatwia gospodarowanie wcześniej wymienionymi...

Dzisiejsze doniesienia o kilku, z pozoru mało znaczących, zmian w użytkowaniu kart i bankowości internetowej są częścią szerokiej inicjatywy rozpoczętej przez Unię Europejską. PSD2, bo tak nazywa się ta dyrektywa stawia sobie za jeden z celów rozproszenie rynku finansowego na terenie naszej Wspólnoty. Zmiany związane z działaniem banków mają...

Wielu z nas zapewne słyszało, że sprzedaż alkoholu w Polsce prowadzić można tylko "za pozwoleniem". Jednak jak dokładniej wygląda ta kwestia? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby mógł legalnie prowadzić tą działalność?

Wraz z rozwojem gospodarki rośnie również konkurencyjność wewnętrzna. Z tego powodu, nieodłącznym elementem rywalizacji o pozycję produktu na rynku jest zwiększanie wiedzy. Wiedzy o konkurencji, o obwarowaniach prawnych danego rynku, o zmianach zachodzących w danej branży, ale także o własnym produkcie i jego postrzeganiu przez obecnych i...

Coraz częściej możemy spotkać się z terminem Design Thinking. I chociaż niełatwo już znaleźć osobę, która o tym narzędziu nie słyszała, pytając czym jest Design Thinking często spotkamy się dwoma modnymi, choć mało mówiącymi określeniami: innowacyjne i nowoczesne. Czym konkretnie jest, kiedy powstał i jak może nam się przydać Design Thinking...

Banalnym jest stwierdzenie, że do rozwoju firmy potrzeba inwestycji. Niełatwo jest jednak w odpowiedni sposób skierować wolne fundusze, aby uzyskać należyty efekt. Staje się to jeszcze trudniejsze wskutek wzrostu przedsiębiorstw o zdywersyfikowanej działalności. Narzędzie, które zaproponowała firma konsultingowa Mckinsey wraz z General Electrics...